URIMON PAVAS,(PAA 193), 74 b., Šumavský angus spol. s.r.o. Soběsuky, 02.05.2012